Bạch Xà _xếp hạng điểm cược (máy slot) Nhận thêm 50% phần thưởng.

– Thời gian hoạt động: 12:00 ngày 1 tháng 11~12:00 ngày 6 tháng 11

– Máy hoạt động: Bạch Xà (Bạch Xà ) Bai She Legend

– Quy tắc hoạt động: Trong thời gian hoạt động tích lũy điểm cược máy slot (Bạch Xà) 10 người chơi đứng đầu sẽ được nhận thưởng.

🎁 NHẬN THƯỞNG:

➡️ NHẬN THƯỞNG XẾP HẠNG: Sau khi hoạt động kết thúc vào lúc 12h00 ngày 6 tháng 11 người chơi nhấn vào ICON bản xếp hạng để nhận thưởng.

➡️ NHẬN THƯỞNG 50%: Top 10 người chơi có số tiền đặt cược tích lũy trên máy slot [Bạch Xà] cao nhất có thể nhận thêm 50% tiền thưởng, người chơi vào [hộp thư] để nhận thưởng.

Thời gian nhận thưởng: 3:00 ngày 6 tháng 11 đến 23:59 ngày 13 tháng 11.

Nếu quá hạn thì phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.