Super AceWin Xếp hạng tổng cược – Nhận thêm 50% phần thưởng.

Super AceWin Xếp hạng tổng cược – Nhận thêm 50% phần thưởng.

Máy slot – Super AceWin xếp hạng tổng cược giới hạn thời gian cuộc thi

Tên hoạt động: Super AceWin Xếp hạng tổng cược

Máy hoạt động: Super AceWin

Thời gian hoạt động: ngày 15 tháng 3 năm 2024 lúc 12:00h ~ 12:00h ngày 22 tháng 3 năm 2024

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG: Trong thời gian hoạt động tích lũy điểm cược trên máy slot (Super AceWin) , 10 người chơi đứng đầu sẽ được nhận thưởng và nhận thêm 50% phần thưởng.

PHƯƠNG THỨC THÔNG BÁO: Sau khi sự kiện kết thúc vào lúc (12h00 trưa ngày 22 tháng 3) sẽ thông báo danh sách xếp hạng người chơi.

THỜI GIAN NHẬN THƯỞNG: Thời gian nhận thưởng sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 3 và sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 29 tháng 3.

XIN LƯU Ý:

1, Trong thời gian hoạt động, người chơi đặt cược vào máy hoạt động được chỉ định mới có thể tích lũy cược, các trò chơi khác thì không thể tích lũy.

2, THÔNG BÁO THƯỞNG XẾP HẠNG: Vui lòng nhấn vào ICON bản xếp hạng để nhận thưởng.

3, Người chơi vui lòng đến hộp thư (góc trên bên phải sảnh game) để nhận phần thưởng trước thời hạn, Nếu quá hạn thì phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.