Thông Báo

Gần đây rất nhiều kẻ lừa, đã giả danh thương hiệu lấy hình ảnh của 3king chúng tôi.Để tránh thiệt hại cho bạn, Vui lòng tìm Trang chính thức nền tảng website game 3king : 

3KING.DEV / 3KING.TV / 3KING.AI

Đồng thời liên hệ qua điện thoại để xác nhận:

ĐIỆN THOẠI FAX: +84779511003 +84763564110

Kênh hỗ trợ CSKH 24/7: